pondelok 29. januára 2018

Skúšky SVV - sobota 21.4. 2018

Kynologický klub Bojnice organizuje v sobotu  21. apríla 2018 skúšky 

podľa národného skúšobného poriadku SVV.21. apríla 2018 - SVV sa uskutočnia na novom cvičáku na Opatovskej ceste. Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Rozhodcom je p. Miroslav NalevankoMaximálny počet posudzovaných  psov je 10.

Údaje pre navigáciu: 
Nový areál na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.00  do 7.30 hod. na Novom areále na Opatovskej ceste!!!

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

Výška členského pre rok 2018

Výška členského pre rok 2018:

dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €


Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 

Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:
číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951
do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 

Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2018!!! 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2018 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2017

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2017.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.
Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.Ďakujeme

pondelok 16. októbra 2017

Skúšky IPO - pozor, zmena termínu na 29.10. 2017!!!

Kynologický klub Bojnice organizuje v nedeľu  29. októbra 2017 skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.29. októbra 2017 - skúšky IPO/SchH sa uskutočnia na novom cvičáku na Opatovskej ceste. Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Rozhodkyňou je p. Jana HoníškováMaximálny počet posudzovaných  psov je 10.

Údaje pre navigáciu: 
Nový areál na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.00  do 7.30 hod. na Novom areále na Opatovskej ceste!!!

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

sobota 7. októbra 2017

Skúšky SVV úspešne za nami

Skúšky SVV sú úspešne za nami. Blahoželáme všetkým účastníkom k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme rozhodkyni p. Jane Kuckovej za objektívne posudzovanie.


sobota 9. septembra 2017

Skúšky SVV - sobota 7.10. 2017

Kynologický klub Bojnice organizuje v sobotu  7. októbra 2017 skúšky podľa národného skúšobného poriadku SVV.7. októbra 2017 - SVV sa uskutočnia na novom cvičáku na Opatovskej ceste. Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Rozhodcom je p. Jana KuckováMaximálny počet posudzovaných  psov je 10.

Údaje pre navigáciu: 
Nový areál na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.00  do 7.30 hod. na Novom areále na Opatovskej ceste!!!

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

utorok 1. augusta 2017

Spoločný tréning 5.8. 2017 - zrušený

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia je tréning zrušený. 
Stretneme sa opäť spolu v sobotu 12.8.2017 o 10.00 hod.