utorok 19. novembra 2019

Poďakovanie za podporu v roku 2019


Kynologický klub Bojnice aj v roku 2019 vykonáva svoju činnosť 
s podporou mesta Bojnice. 
Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2019 
bola 500,- EUR

Ďakujeme!

štvrtok 28. februára 2019

Skúšky IPO/SchH - sobota 13.4. 2019

Kynologický klub Bojnice organizuje v sobotu 10. novembra 2018 skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.13. apríla 2019 - skúšky IPO/SchH sa uskutočnia na novom areáli na Opatovskej ceste. Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Rozhodcom je p. Viliam RužičkaMaximálny počet posudzovaných  psov je 10.
Údaje pre navigáciu: 
Areál KK Bojnice na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.15  do 7.45 hod. na Novom areále na Opatovskej ceste!!!

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

streda 9. januára 2019

Pripravované akcie/skúšky v roku 2019


 


13.4. 2019 - Medzinárodné skúšky  IGP


Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
tel.: 0907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.skfaun.fajo@zoznam.sk 
Delegovanie rozhodcov a prípadné zmeny sledujte aj na https://www.suchno.sk/kalendar/skusky.html

Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice

Výška členského pre rok 2019

Výška členského pre rok 2019:


dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €


Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 

Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:
číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951
do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 

Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2019!!! 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2019 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2018

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2018.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme