utorok 22. januára 2013

Členské poplatky v roku 2013


Výška členského poplatku v roku  2013 ostáva nezmenená:
dospelí (18 a viac rokov)           20 €
deti a mládež (do 18 rokov)       10 €

Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2013!!! 

streda 9. januára 2013

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2013 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2012


Mesiac Január nám už pomaly ubieha, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2012.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme