streda 16. mája 2018

Skúšky IPO úspešne za nami

Skúšky IPO sú úspešne za nami. Skúšky sa zúčastnilo 8 psovodov (6 x BH, 1 x IPO1 a 1 x stopa IPO1). Skúšky úspešne vykonali všetci zúčastnení a k výsledkom im gratulujeme. Poďakovanie patrí aj rozhodcovi p. Rudolfovi Danekovi za objektívne posudzovanie.

 štvrtok 10. mája 2018

Skúšky IPO - pozor, zmena začiatku skúšky!!!

Po dohovore s rozhodcom skúšky IPO 
v sobotu 12.5. 2018  začínajú už o 7.00 hod. 

Prezentácia začína o 6.15 hod!!!