piatok 24. januára 2014

Výška členského v roku 2014

Výška členského v roku 2014


dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €

Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2014!!!