sobota 26. decembra 2020

Poďakovanie mestu Bojnice za podporu v roku 2020

 

Kynologický klub Bojnice aj v roku 2020 vykonával svoju činnosť 
s podporou mesta Bojnice. 

Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2020 
bola 640,- EUR


Ďakujeme!