utorok 19. novembra 2019

Poďakovanie za podporu v roku 2019


Kynologický klub Bojnice aj v roku 2019 vykonáva svoju činnosť 
s podporou mesta Bojnice. 
Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2019 
bola 500,- EUR

Ďakujeme!