nedeľa 4. decembra 2022

Spolupráca so spoločnosťou MASLEN, s.r.o.

 Aj vďaka spolupráci s najväčším slovenským výrobcom plechových strešných krytín a trapézových plechov na Slovensku, spoločnosťou MASLEN, s.r.o., výstavba nášho areálu úspešne pokračuje.

Ďakujeme!

Poďakovanie mestu Bojnice za podporu v roku 2022

  Kynologický klub Bojnice aj v roku 2022 vykonával svoju činnosť                                                      s podporou mesta Bojnice. 


Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2022 
bola 1000,- EUR

štvrtok 6. októbra 2022

Skúšky z výkonu psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku - sobota 22.10. 2022

  Kynologický klub Bojnice organizuje v sobotu 22. októbra  2022 skúšky z výkonu psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku

22. októbra 2022 - skúšky IGP sa uskutočnia v Kynologickom areáli na Opatovskej ceste.

Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. 
Maximálny počet posudzovaných  psov je 10.
Údaje pre navigáciu: 
Areál KK Bojnice na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplíny A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.15  do 7.45 hod. na Kynologickom areáli na Opatovskej ceste!!!

Rozhodca skúšok: p. Viliam Ružička

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

štvrtok 24. marca 2022

utorok 18. januára 2022

Výška členského poplatku v roku 2022

                                   Výška členského poplatku  v roku 2022dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €Vzhľadom na súčasnú situáciu prosím uhraďte členské  na účet klubu:


číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, prípadne aj rasu a  meno psa :-) 

Ďakujeme!


Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2022!!!