štvrtok 5. januára 2017

2 % dane z príjmu za rok 2016

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2017 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2016

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2016.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme

Spoločný tréning - sobota 7.1. 2017 zrušený

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia 
je spoločný tréning v sobotu 7.1. 2017 zrušený.
Aj ten pes je len človek :-)