štvrtok 7. novembra 2013

Výročná členská schôdza - sobota, 16. novembra 2013

Pozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 16. novembra  2013 o 14.00 hod. v KupÉ Cofee, J. Murgaša 46, Prievidza (za „čínsky múrom“). Schôdza bude spojená aj so spoločenským posedením. Tešíme sa na Vás!

Program:
1.    Otvorenie
2.    Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2012
3.    Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia KK Bojnice za rok 2012
4.    Plán činnosti KK Bojnice na roky 2013-2014
5.    Návrh rozpočtu KK Bojnice na roky 2013 - 2014
6.    Určenie výšky členského KK Bojnice v rokoch 2014-2015
7.    Diskusia
8.    Záver


                                                                           výbor KK Bojnice