piatok 20. januára 2023

2 % dane z príjmu za rok 2022

 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2023 príjímateľom  

2 % dane z príjmu za rok 2022
Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2022. 

Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk 
alebo u členov výboru klubu.
Editovateľné tlačivo na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť aj tu(kliknúť).


Požadované   údaje o klube:
IČO: 379 19 652
Obchodné meno (názov): Kynologický  klub Bojnice

Výška členského poplatku v roku 2023


Výška členského poplatku  v roku 2023
dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €Členské prosím uhraďte na bankový účet klubu:


číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, "Clenske 2023"  prípadne aj rasu a  meno psa :-) 

Ďakujeme!


Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2023!!!