štvrtok 12. februára 2015

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2015 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2014

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2014.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme

Výška členského v roku 2015

Výška členského v roku 2015

dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €

Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2015!!!