streda 9. januára 2019

Pripravované akcie/skúšky v roku 2019


 


13.4. 2019 - Medzinárodné skúšky  IGP


Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
tel.: 0907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.skfaun.fajo@zoznam.sk 
Delegovanie rozhodcov a prípadné zmeny sledujte aj na https://www.suchno.sk/kalendar/skusky.html

Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice

Výška členského pre rok 2019

Výška členského pre rok 2019:


dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €


Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 

Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:
číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951
do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 

Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2019!!! 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2019 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2018

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2018.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme