pondelok 27. októbra 2014

Skúšky IPO úspešne "za nami"

V sobotu 25.10. 2014 prebehli  skúšky z výkonu psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Skúšok sa zúčastnilo 9 psovodov so svojimi zverencami, skúšky posudzovala p. Jana Honíšková.

Počasie bolo priam ideálne, čo sa odrazilo aj na výkonoch. Nový areál KK Bojnice už začína napĺňať svoje poslanie.

  


Všetkých 9 zúčastnených psovodov úspešne absolvovalo skúšky. Gratulujeme a tešíme sa na skúšky v roku 2015.

pondelok 13. októbra 2014

Výročná členská schôdza - sobota, 18.10. 2014

Pozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 18. októbra  2014 o 14.00 hod. v KupÉ Cofee, J. Murgaša 46, Prievidza (za „čínsky múrom“). 
Schôdza bude spojená aj so spoločenským posedením. 
Tešíme sa na Vás!

Program:
1.    Otvorenie
2.    Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2013
3.    Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia KK Bojnice za rok 2013
4.    Plán činnosti KK Bojnice na rok 2015
5.    Návrh rozpočtu KK Bojnice na rok 2015
6.    Určenie výšky členského KK Bojnice v rokoch 2015-2016
7.    Voľby do orgánov KK Bojnice (predseda, výbor klubu)
8.    Diskusia
9.    Záver


                                                                           výbor KK Bojnice

Skúšky SVV - sobota 25.10. 2014 - zrušené

Z dôvodu nenaplnenia minimálneho počtu účastníkov boli skúšky SVV zrušené.

Skúšky IPO prebehnú podľa plánu!!!

streda 1. októbra 2014

Skúšky IPO - sobota 25.10. 2014 - prihlasovanie ukončené

Kynologický klub Bojnice organizuje aj v "jesennom termíne" skúšky  z výkonu psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.

25. október 2014 - skúšky IPO sa uskutočnia v novom areáli KK Bojnice na Opatovskej ceste. Pozor, zahájenie a vyhodnotenie skúšok bude na starom cvičáku  v "Údoloch". Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Maximálny počet posudzovaných  psov je 10.
Údaje pre navigáciu: 
Starý areál - "Údoly"
48° 47' 11.13" S     18° 34' 22.46" V

Nový areál na Opatovskej ceste
48° 46' 25.23" S     18° 35' 15.49" V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.00  do 7.30 hod. na starom areáli - v ÚdolochNezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.Vedúci skúšok: Igor Letavay
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
Tel: 0905 483 036,
alebo  e-mail: kkbojnice@bojnice.sk