pondelok 29. januára 2018

Skúšky SVV - sobota 21.4. 2018 - preložené na sobotu, 13.10. 2018

Skúšky SVV plánované na sobotu 21.4. 2018 

sú z technických príčin preložené na sobotu, 13. októbra 2018




Výška členského pre rok 2018

Výška členského pre rok 2018:

dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €


Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 

Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:
číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951
do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 

Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2018!!! 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2018 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2017

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2017.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.




Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.



Ďakujeme