Pripravované akcie/skúšky v roku 2023
 
08.04. 2023 - Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku 

11.11. 2023 - Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku 

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
tel.: 0907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk 
Delegovanie rozhodcov a prípadné zmeny sledujte aj na http://zsksr.sk/kalendar/

Prihlášky zasielať na adresu: