Pripravované akcie/skúšky v roku 2022
 
22.10. 2022 - Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku 

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
tel.: 0907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk 
Delegovanie rozhodcov a prípadné zmeny sledujte aj na http://zsksr.sk/kalendar/

Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice