streda 10. februára 2016

Výročná členská schôdza - sobota, 20.2. 2016


Pozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 22. februára   2016 o 14.30 hod. v KupÉ Cofee, J. Murgaša 46, Prievidza (za „čínsky múrom“). 

Schôdza bude spojená aj so spoločenským posedením. 

Tešíme sa na Vás!

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2015
3. Plán činnosti KK Bojnice na rok 2016
4. Návrh rozpočtu KK Bojnice na rok 2016
5. Určenie výšky členského KK Bojnice na rok 2017
6. Voľby do orgánov KK Bojnice (predseda, výbor klubu)
7. Diskusia
8. Záver                                                        výbor KK Bojnice

utorok 9. februára 2016

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2016 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2015

Termín podania daňových priznaní sa nám už nebezpečne  blíži :-(  tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2015.  


Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete vyplniť online alebo  stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Údaje potrebné pre správne vyplnenie tlačív a poukázanie 2 % sú:


Obchodné meno (Názov): Kynologický klub Bojnice 
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37919652
Sídlo: 97201 Bojnice, Cintorínska 104/65 Ďakujeme.