streda 10. februára 2016

Výročná členská schôdza - sobota, 20.2. 2016


Pozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 22. februára   2016 o 14.30 hod. v KupÉ Cofee, J. Murgaša 46, Prievidza (za „čínsky múrom“). 

Schôdza bude spojená aj so spoločenským posedením. 

Tešíme sa na Vás!

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2015
3. Plán činnosti KK Bojnice na rok 2016
4. Návrh rozpočtu KK Bojnice na rok 2016
5. Určenie výšky členského KK Bojnice na rok 2017
6. Voľby do orgánov KK Bojnice (predseda, výbor klubu)
7. Diskusia
8. Záver                                                        výbor KK Bojnice

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára