nedeľa 4. decembra 2022

Spolupráca so spoločnosťou MASLEN, s.r.o.

 Aj vďaka spolupráci s najväčším slovenským výrobcom plechových strešných krytín a trapézových plechov na Slovensku, spoločnosťou MASLEN, s.r.o., výstavba nášho areálu úspešne pokračuje.

Ďakujeme!

Poďakovanie mestu Bojnice za podporu v roku 2022

  Kynologický klub Bojnice aj v roku 2022 vykonával svoju činnosť                                                      s podporou mesta Bojnice. 


Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2022 
bola 1000,- EUR