štvrtok 6. februára 2014

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2014 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2013

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 %, resp. 3 %  dane z príjmu za rok 2013.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.Tlačivá na poukázanie 2 % resp. 3 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme