pondelok 19. júla 2010

VIII. Obranársky pretek Milana Valachoviča

Nezabudnite trénovať, 4. septembra 2010 sa už blíži 

VIII. Obranársky pretek Milana ValachovičaPráce na novom "cvičáku" klubu pokračujú!!!

Po niekoľkých upršaných týždňoch konečne bolo možné pokračovať v terénnych úpravách pozemkov určených pre výstavbu nového areálu nášho klubu.Po dohode s mestom Bojnice a presnom vytýčení hraníc plánujeme v najbližších týždňoch začať s výstavbou oplotenia a zatrávniť plochu o výmere takmer 5000 m2.
Pre tých, ktorí v minulom roku nezachytili túto informáciu opakujeme: Kynologický klub Bojnice získal v roku 2009 od mesta Bojnice do dlhodobého nájmu pozemky v blízkosti rieky Nitra na ktorých máme záujem vybudovať moderné cvičisko pre potreby našich členov.

Nová forma a úprava webových stránok Kynologického klubu Bojnice

Milí priatelia Kynologického klubu Bojnice!

Na základe skúseností s doterajšou prácou s našimi stránkami, sme sa rozhodli prejsť na interaktívnejší spôsob prezentácie nášho klubu a vyjadrovania názorov svojich členov. Formou "blogu", ktorý je prepojený so sociálnymi sieťami a webovými priestormi pre ukladanie fotografií  budeme mať väčší priestor na prezentáciu našich aktivít a všetci sa môžete na jeho tvorbe aktívne podieľať. Podnikáme aj kroky pre získanie samostatnúej domény klubu o ktorej Vás budeme včas informovať. 

Tešíme sa na Vašu "aktivitu"!!

KK Bojnice