piatok 17. decembra 2021

Poďakovanie mestu Bojnice za podporu v roku 2021

           Kynologický klub Bojnice aj v roku 2021 vykonával svoju činnosť                                                      s podporou mesta Bojnice. 


Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2021 
bola 1000,- EUR