Pripravované akcie/skúšky v roku 2018
 


12.05. 2018 - Medzinárodné skúšky  IPO + SchHVedúci skúšok: Radoslav Lomnický, tel.: 0907 604 889 
Delegovanie rozhodcov a prípadné zmeny sledujte aj na https://www.suchno.sk/kalendar/skusky.html

Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
Tel: 0905 483 036,