nedeľa 14. januára 2024

2 % dane z príjmu za rok 2023

 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2024 príjímateľom  

2 % dane z príjmu za rok 2023
Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2023. 

Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk 
alebo u členov výboru klubu.
Editovateľné tlačivo na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť aj tu(kliknúť).


Požadované   údaje o klube:
IČO: 379 19 652
Obchodné meno (názov): Kynologický  klub Bojnice

Pripravované skúšky v roku 2024Kynologický klub Bojnice v roku 2024 plánuje skúšky z výkonu psov v termínoch: 


06.04. 2024 - Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku 
26.10. 2024 - Skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický

tel.: 0907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk Delegovanie rozhodcov a prípadné zmeny sledujte aj na http://zsksr.sk/kalendar/


Prihlášky môžete  zasielať aj na adresu:

Výška členského poplatku v roku 2024

 Výška členského poplatku  v roku 2024
dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €Členské prosím uhraďte na bankový účet klubu:


číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, "Clenske 2024",  prípadne aj rasu a  meno psa :-) 

Ďakujeme!


Členské je potrebné uhradiť do 29.2. 2024!!!