utorok 9. októbra 2018

Skúšky IPO/SchH - sobota 10.11. 2018

Kynologický klub Bojnice organizuje v sobotu 10. novembra 2018 skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.10. novembra 2018 - skúšky IPO/SchH sa uskutočnia na novom areáli na Opatovskej ceste. Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Rozhodcom je p. Rudolf DanekMaximálny počet posudzovaných  psov je 10.
Údaje pre navigáciu: 
Areál KK Bojnice na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.00  do 7.30 hod. na Novom areále na Opatovskej ceste!!!

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

streda 16. mája 2018

Skúšky IPO úspešne za nami

Skúšky IPO sú úspešne za nami. Skúšky sa zúčastnilo 8 psovodov (6 x BH, 1 x IPO1 a 1 x stopa IPO1). Skúšky úspešne vykonali všetci zúčastnení a k výsledkom im gratulujeme. Poďakovanie patrí aj rozhodcovi p. Rudolfovi Danekovi za objektívne posudzovanie.

 štvrtok 10. mája 2018

Skúšky IPO - pozor, zmena začiatku skúšky!!!

Po dohovore s rozhodcom skúšky IPO 
v sobotu 12.5. 2018  začínajú už o 7.00 hod. 

Prezentácia začína o 6.15 hod!!!


piatok 13. apríla 2018

Skúšky IPO - sobota 12.5. 2018

Kynologický klub Bojnice organizuje v sobotu 12. mája 2018 skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.12. mája 2018 - skúšky IPO/SchH sa uskutočnia na novom areáli na Opatovskej ceste. Terény pre časť A - stopa budú do 10 min. jazdy autom od areálu. Rozhodcom je p. Rudolf DanekMaximálny počet posudzovaných  psov je 10.
Údaje pre navigáciu: 
Areál KK Bojnice na Opatovskej ceste

48.775163 S  18.587284 V

Začiatok skúšok je o 8.00 hod. v poradí disciplín A,B,C (stopa, poslušnosť, obrana). 

Prezentácia účastníkov skúšky prebehne v čase od 7.00  do 7.30 hod. na Novom areále na Opatovskej ceste!!!

Nezabudnite prosím preukazy pôvodu a veterinárne preukazy, resp. medzinárodné pasy zvieraťa, kde sú vyznačené údaje o tetovaní alebo čipovaní zvieraťa.

Vedúci skúšok: Radoslav Lomnický
Prihlášky zasielať na adresu:
Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65, 972 01 Bojnice
tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk

pondelok 29. januára 2018

Skúšky SVV - sobota 21.4. 2018 - preložené na sobotu, 13.10. 2018

Skúšky SVV plánované na sobotu 21.4. 2018 

sú z technických príčin preložené na sobotu, 13. októbra 2018
Výška členského pre rok 2018

Výška členského pre rok 2018:

dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €


Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 

Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:
číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951
do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 

Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2018!!! 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2018 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2017

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2017.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.
Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.Ďakujeme