pondelok 16. januára 2012

Členská schôdza Kynologického klubu Bojnice, sobota 25.2. 2012

POZVÁNKAPozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára  2012 o 10.00 hod. v klubovni KK Bojnice.

Program:
1.    Otvorenie
2.    Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2011
3.    Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia KK Bojnice za rok 2011
4.    Plán činnosti KK Bojnice na rok 2012
5.    Návrh rozpočtu KK Bojnice na  rok 2012
6.    Určenie výšky členského KK Bojnice na roky 2012-2013
7. Voľby do orgánov KK Bojnice (predseda, výbor klubu)
8.    Diskusia
9.    Záver


                                                                           výbor KK Bojnice