pondelok 13. októbra 2014

Výročná členská schôdza - sobota, 18.10. 2014

Pozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 18. októbra  2014 o 14.00 hod. v KupÉ Cofee, J. Murgaša 46, Prievidza (za „čínsky múrom“). 
Schôdza bude spojená aj so spoločenským posedením. 
Tešíme sa na Vás!

Program:
1.    Otvorenie
2.    Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2013
3.    Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia KK Bojnice za rok 2013
4.    Plán činnosti KK Bojnice na rok 2015
5.    Návrh rozpočtu KK Bojnice na rok 2015
6.    Určenie výšky členského KK Bojnice v rokoch 2015-2016
7.    Voľby do orgánov KK Bojnice (predseda, výbor klubu)
8.    Diskusia
9.    Záver


                                                                           výbor KK Bojnice

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára