piatok 29. novembra 2019

Spoločný tréning - sobota 30.11.2019 - zrušený


Z organizačno - technických dôvodov je spoločný tréning  

v sobotu 30.11. 2019 zrušený. 


Stretneme sa v sobotu 7.12. 2019 o 10.00 hod. 


Ďakujeme za pochopenie.
Výbor KK Bojnice

utorok 19. novembra 2019

Poďakovanie za podporu v roku 2019


Kynologický klub Bojnice aj v roku 2019 vykonáva svoju činnosť 
s podporou mesta Bojnice. 
Výška poskytnutej dotácie  z rozpočtu mesta Bojnice v  roku 2019 
bola 500,- EUR

Ďakujeme!