piatok 3. apríla 2020

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2020 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2019Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2019.  


Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.
Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a vieme Vám ich zaslať vyplnené aj na mail, stačí napísať 
na kynologickyklubbojnice@gmail.com


Ďakujeme

Medzinárodné skúšky IGP - 11.4. 2020 - zrušené

Plánované medzinárodné skúšky IGP, ktoré sa mali uskutočniť 11.4.2020 sú zrušené bez náhrady. 

Veríme, že sa spolu v tomto roku ešte  stretneme na jesenných termínoch skúšok. 

štvrtok 12. marca 2020

Spoločné tréningy členov klubu zrušené

Na základe  opatrení pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 sú spoločné tréningy členov kynologického klubu až do odvolania zrušené. 

Ďakujeme za pochopenie.

utorok 21. januára 2020

Členské poplatky v roku 2020

Výška členského poplatku  pre rok 2020 ostáva nezmenená:

dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 


Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:


číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 


Členské je potrebné uhradiť do 29.2. 2020!!!