utorok 21. januára 2020

Členské poplatky v roku 2020

Výška členského poplatku  pre rok 2020 ostáva nezmenená:

dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 


Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:


číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 


Členské je potrebné uhradiť do 29.2. 2020!!! 

Kynologický klub Bojnice je aj v roku 2020 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2019

Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2019.  Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.
Tlačivá na poukázanie 2 % si môžete stiahnuť tu(kliknúť) a sú tiež k dispozícii v klubovni.

Ďakujeme