Klubové oznamy

Spoločné tréningy sledujte na FB klubu

konajú sa každú sobotu o 10.00 hod. Výška členského poplatku  pre rok 2023


dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €Členské  uhraďte prosím 
 na na účet klubu: 

číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko, prípadne aj rasu a  meno psa :-) 

Ďakujeme!


Členské je potrebné uhradiť do 28.2. 2023!!!