Základné informácie o klube

Kynologický klub Bojnice
Cintorínska 104/65
972 01  Bojnice
IČO: 37919652
číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951

Výbor klubu:
predseda klubu:          Igor Letavay, tel.: +421 905 483 036
podpredseda klubu:    Radoslav Lomnický, tel.: +421 907 604 889, e-mail: faun.fajo@zoznam.sk
hospodár klubu:          Ing. Pavel Herda, tel.: +421 908 707 861, e-mail: pavel.herda@gmail.com