streda 20. apríla 2011

Skúšky z výkonu psov IPO + SChH - sobota, 30.4. 2011 - NOVINKY!!!

V sobotu  30.4. 2011 usporadúva Kynologický klub Bojnice skúšky z výkonu psov podľa medzinárodných skúšobných poriadkov IPO - SChH. Rozhodcom skúšok je p. Ondrej Bihari. Vedúci skúšok je p. Igor Letavay. 
 
Organizačné pokyny:

- Zraz účastníkov skúšky: od 6,30 do 7,30 hod. - areál Kynologického klubu Bojnice - lokalita Údoly
- Prezentácia: od 7,30 do 8.00 hod.
- Začiatok skúšok:  o 8.00 hod. 

Po začiatku skúšok a inštruktáži sa účastníci skúšok presunú na miesto výkonu pachových prác (cca. 3 km). Poradie pachových prác určí rozhodca skúšok. Účastníci, ktorí nebudú vykonávať pachové práce sa presunú na miesto výkonu cvikov poslušnosti a obrany. 
Cviky poslušnosti a obrany budú prebiehať na cvičnom futbalovom ihrisku v Kanianke. Prihlasovanie na skúšky je uzavreté, počet účastníkov je už naplnený!!!!
  
Pozn.: účastníci skúšok okrem poplatku za vykonanie skúšok sú povinní uhradiť aj poplatok vo výške 5,- €/pes  pre ZŠK SR.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára