piatok 10. júna 2011

Výročná členská schôdza Kynologického klubu Bojnice - 25.6. 2011


POZVÁNKAPozývame všetkých členov Kynologického klubu Bojnice na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna  2011 o 10.00 hod. v klubovni.

Program:
1.    Otvorenie
2.    Vyhodnotenie činnosti KK Bojnice za rok 2010
3.    Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia KK Bojnice za rok 2010
4.    Plán činnosti KK Bojnice v roku 2011
5.    Návrh rozpočtu KK Bojnice v roku 2011
6.    Určenie výšky členského KK Bojnice v rokoch 2011-2012
7.    Diskusia
8.    Záver

                                                                           výbor KK Bojnice


Tréning bude po ukončení výročnej schôdze.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára