pondelok 26. septembra 2011

29.10. 2011 - skúšky z výkonu psov podľa medzinárodných skúšobných poriadkov IPO a SchH

V sobotu  29.10. 2011 usporadúva Kynologický klub Bojnice skúšky z výkonu psov podľa medzinárodných skúšobných poriadkov IPO a SchH. Rozhodcom skúšok je p. Danek. Vedúci skúšok je p. Igor Letavay. 
 
Organizačné pokyny:

- Zraz účastníkov skúšky: od 7,00 do 7,30 hod. - Futbalový štadión SNP v Bojniciach (Dubnici)
- Prezentácia: od 7,30 do 8.00 hod.
- Začiatok skúšok:  o 8.00 hod. 

Po začiatku skúšok a inštruktáži sa účastníci skúšok presunú na miesto výkonu pachových prác. Poradie pachových prác určí rozhodca skúšok. Účastníci, ktorí nebudú vykonávať pachové práce ostanú na futbalovom  štadióne. 
Prihlásiť sa na skúšky môžete telefonicky u vedúceho skúšky, p. Letavaya (0905483036), alebo prostredníctvom e-mailu na kkbojnice@bojnice.sk  najneskôr do 24.10. 2011 !!!!
  
Pozn.: účastníci skúšok okrem poplatku za vykonanie skúšok sú povinní uhradiť aj poplatok vo výške 5,- €/pes  pre ZŠK SR.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára